Disclaimer

Disclaimer

Tuinklusbedijf EliFix besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Tuinklusbedijf EliFix noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. 
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Tuinklusbedijf EliFix is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. 
Tuinklusbedijf EliFix kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Tuinklusbedijf EliFix of de onmogelijkheid deze te gebruiken. 
Tuinklusbedijf EliFix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden. 
Verwijzingen naar sites die niet door Tuinklusbedijf EliFix worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Tuinklusbedijf EliFix uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Tuinklusbedijf EliFix worden onderhouden wordt afgewezen.